Downloads

Downloads

Forskellige småting der kan inspirerer, mane til eftertanke eller fremme lystfiskeriet og naturoplevelser for Sportfiskerforeningen SALAR.


Lystfiskerforeningen Binderup Aa begik tilbage i 1991 -  i.f.m. deres 60 års jubilæum - v/fmd. H. Sølver Pedersen en enestående natur- og lystfiskerkulturel lille bog 'En Å i Himmerland'om Binderup Å's historik. Bl.a. står der:


"[...] Dette førte bl.a. til et besøg af Oliver Kite, og så var det nympfefiskeriet vi lærte om. Senere fuldte en række af kendte og gode fiskere, fra England, Sverige, Tyskland, Frankrig og U.S.A. og ikke mindst mange gode danske fiskevenner."Udsætningsplan for Binderup Å:


"I denne undersøgelse er der fundet naturlig produceret yngel på 90 % af de befiskede stationer. Dette er en pæn fremgang i forhold til sidste revision i 1996, hvor der kunne konstateres yngel på 76 % af de befiskede stationer."
Tørfluefiskeri efter havørred:


"Bo Frier og Thomas Weiergang, begge dygtige og innovative instruktører i Danmarks Sportsfiskerforbund – har igennem de sidste 5 år raffineret et ekstremt spændende tørfluefiskeri efter himmerlandske havørreder – i åen. Her fortæller de hvordan."Tørfluefiskeri efter havørred med Skumbillen:


"Bo Frier’s Skumbille er en ny innovativ kysttørflue, der fisker

skræmmende effektivt, og allerede har fanget utallige havørreder.

Her kan du læse om ideen bag fluen, og hvordan den skal fiskes."Fotoserie over vandløbsrestaureringen ved Huul Mølle:


"Vandløbsrestaurering i Binderup å ved Huul Mølle 2010-2011."


Klik på billederne

En Å i Himmerland

En å i Himmerland

Udsætningsplan for Binderup Å anno 2005

Udsætningsplan for Binderup Å anno 2005

Tørfluefiskeri efter havørred

Tørfluefiskeri

Tørfluefiskeri efter havørred med Skumbillen

Tørfluefiskeri

Vandløbsrestaurering ved Huul Mølle

Vandløbsrestaurering

Sponsorer