Egeris Ørred Laug

Egeris Ørred Laug

Egeris Ørred Laug (EØL) er en lille forening stiftet i 1977 med 30 medlemmer. EØL har sit afsæt i Silkeborg, men tæller i dag medlemmer fra stort set hele landet.


EØL har ca. 4 km. fiskeret i Vorgod Å med specifikt fokus på stallingefiskeriet. Vær dog her opmærksom på, at stallingen er totalfredet.


Gæstekortet til EØL kan du hente ved at klikke på billedet af det til højre. Følg anvisningerne i gæstekortet ...


Vær speciel opmærksom på forbeholdene:


Gæstekortet er personligt og gyldigt i sammenlagt 24 timer indenfor en 72 timers periode fra påbegyndt fiskeri og kun hvis personlig identifikation og gyldigt nationalt fisketegn (jvf. lovgivningen) fremvises sammen med gæstekortet i underskreven stand inkl. angivelse af dato og klokkeslæt for påbegyndt fiskeri og gyldigt bevis for medlemskab af enten Egeris Ørred Laug eller SALAR.


Egeris Ørred Laug og SALAR disponerer hver over 4 gæstekort som kan anvendes ad gangen.


Et medlem må benytte gæstekortet op til 3 gange pr. kalenderår.


Et medlem må medtage øvrige familiemedlemmer under 18.


Individuelle mindstemål, fredningstider, lodsejerforbehold, fiskestrækninger m.v. skal overholdes.


Inden fiskeri påbegyndes skal den fælles kontaktperson via e-mail orienteres om hvornår og hvor længe man gæster vandet. Senest 48 timer efter hjemkomst skal kontaktpersonen via e-mail orienteres om fangster inkl. antal og arter.


Alle fangede fedtfinnefisk skal opgives med mindst art og opmålt / anslået længde.


Alle hjemtagende fisk skal opgives med art, antal, længde og vægt.


Gæstekortet gælder ikke for Vidkær Å.Hvis du vil læse om stallinger og en god oplevelse ved Vorgod Å, så er historien 'Naturlige oplevelser' et godt bud.

Knæk & BrækEØL

Besøg EØL's hjemmeside ved at klikke på billedet herunder

Egeris Ørred Laug

Hent gæstekortet ved at klikke på linket herunder og print det dernæst ud og følg anvisningerne.


Hent gæstekort her

Stallinger fra Vorgod Å klar til aftenbålet ...

Stallinger

Sponsorer

Herunder en samling videoer fra Vorgod Å