Kortmateriale

Kortmateriale

Sportfiskerforeningen SALAR har fiskeret fra over 6 km. å-brink ved Binderup Å og lidt over 3 km. ved Vidkær Å. - Se Interaktivt kort.


Mange af å-stykkerne i Binderup Å har foreningen disponeret over i årevis lige fra stiftelsen af foreningen tilbage i 1965 og andre er af nyere dato.


I foråret 2016 indgik SALAR lejeaftaler ved Vidkær Å som den første lystfiskerforening ved åen nogensinde.


SALAR modtager gerne henvendelser fra lodsejere i Himmerland om fremtidige muligheder for leje af fiskevand ved Binderup Å eller andre åer og søer.


I tvivlsspørgsmål, eller i forhold til foreningens mulige fremtidige leje af yderlige fiskevand, er man meget velkommen til at rette henvendelse til:


Næstformand

Jørgen Kvist

Tlf.: 98 38 50 48

E-mail: nstformand@salar-nibe.dkFremvisning af fiskevand for nye medlemmer foreståes af SALAR's Å-mand efter behov. Kontakt gerne selv Å-manden for fremvisning.


Å-mand:

Peter Bjerregaard

Tlf.: 61 32 32 42

E-mail: aamand@salar-nibe.dk

Å-stykker

Binderup Å:

Understående er der en oversigt over de å-stykker Sportsfiskerforeningen SALAR p.t. disponerer over i Binderup Å og Vidkær Å.


Å-stykkerne er nævnt med strømmen i åen. D.v.s. Rodstrup er det øverste å-stykke i Binderup Å og Skal Skoven er det nederste.


Det betyder, at vi i foreningen altid benævner i strømmens retning og venstre resp. højre brink altid er set nedstrøms.

Å-stykke:

Længde:

Rodstrup

492

Klæstrup

824

Nedre Klæstrup

445

Opstrøms Huul Mølle

529

Opstrøms Vokslev

517

Nedstrøms Vokslev - Venstre brink

689

Nedstrøms Vokslev - Højre brink

1.090

Opstrøms hytten - Venstre brink

545

Opstrøms hytten - Højre brink

237

Nedstrøms hytten

756

Skal Skoven

75

I alt:

6.199 m.

Vidkær Å:

Å-stykke:

Længde:

Kyø - venstre brink

890

Kyø - højre brink

1.260

Koppes Mølle - venstre brink

364

Koppes Mølle - højre brink

336

Støttinggård

387

I alt:

3.237 m.

Sponsorer