Kortmateriale

Kortmateriale

Sportfiskerforeningen SALAR har fiskeret fra ca.6 km. å-brink ved Binderup Å - se Interaktivt kort.


Mange af å-stykkerne i Binderup Å har foreningen disponeret over i årevis lige fra stiftelsen af foreningen tilbage i 1965 og andre er af nyere dato.


SALAR modtager gerne henvendelser fra lodsejere i Himmerland om fremtidige muligheder for leje af fiskevand ved Binderup Å eller andre åer og søer.


I tvivlsspørgsmål, eller i forhold til foreningens mulige fremtidige leje af yderlige fiskevand, er man meget velkommen til at rette henvendelse til:


Næstformand

Jørgen Kvist

Tlf.: 98 38 50 48

E-mail: nstformand@salar-nibe.dk


Fremvisning af fiskevand for nye medlemmer foreståes af SALAR's Å-mand efter behov. Kontakt gerne selv Å-manden for fremvisning.


Å-mand:

Peter Bjerregaard

Tlf.: 61 32 32 42

E-mail: aamand@salar-nibe.dk

Å-stykker

Binderup Å:

Understående er der en oversigt over de å-stykker Sportsfiskerforeningen SALAR p.t. disponerer over i Binderup Å.


Å-stykkerne er nævnt set med strømmen i åen. D.v.s. Rodstrup er det øverste å-stykke i Binderup Å og Skal Skoven er det nederste.


I foreningen benævner vi altid  i strømmens retning og venstre resp. højre brink er set nedstrøms.

Å-stykke:

Længde:

Rodstrup

492

Klæstrup

824

Nedre Klæstrup

445

Opstrøms Huul Mølle

529

Opstrøms Vokslev

517

Nedstrøms Vokslev - Venstre brink

800

Nedstrøms Vokslev - Højre brink

1.090

Opstrøms hytten - Venstre brink

940

Opstrøms hytten - Højre brink

237

Nedstrøms hytten

756

Skal Skoven

75

I alt:

5.949 m.

Sponsorer