Diverse

Diverse

Som engageret lystfiskerforening i Himmerland er Sportfiskerforeningen SALAR naturligvis meget opmærksom på, hvad der rører sig derude. Så derfor på disse sider vil der  blive peget på inspiration, afklaring og muligheder for foreningen, medlemmerne og øvrige interessenter.


Find f.eks. svar på:


  • Fredningstider og mindstemål.
  • Hvem har vi udveksling af gæstekort med og hvordan gør vi?
  • Hvad sker der hen over året?
  • Hvordan ser det ud med fiskeplejen i Binderup Å?
  • Hvad er konditionsfaktor for noget og er der forskel på fisk?
  • Hvad er 'Sammenslutningen'?


Hans-Knud Thomassen med en favnfuld flot bækørred

Hans-Knud Thomassen med en flot juni-ørred

Sponsorer