Fangster

Fangster

Det at statistisk bearbejde fangstrapporteringen i Sportsfiskerforeningen SALAR's regi blev påbegyndt i 2015 og spænder endnu ikke over et længere åremål. Derfor baserer validiteten af gennemsmitsberegninger og konklusioner sig på et spinkelt materiale og bør tolkes derefter.


I takt med at der om- og nedlægges dambrug ved Binderup Å vil fangsterne af regn- og kildeørreder svinde bort. Det kan dog ingenlunde afvises, at der ikke til tider vil dukke fangster op af regnbueørreder, der er migreret fra andre åer i limfjordsregionen.


I Sportsfiskerforeningen SALAR gøres der sjældent fangster af grønlændere i årets tidligste måneder. Det skyldes dels en spærring ved Binderup Mølle Dambrug og dels afstanden til udløbet fra SALAR's nederste stykke 'Skal Skoven'. Afstanden fra Skal Skoven og til udløbet er i fugleflugtslinje blot 3 km., men grundet åens fantastisk smukke bugtende forløb ud over fjordengene er det samlede åforløb næsten det dobbelte nemlig 5,7 km.


Opgange af havørreder i Binderup Å følges altid med spænding af SALAR's medlemmer, hvor fangsten af den første havørred forventes omkring den 1. juni. Et velment råd her er dog, som ved alle andre åer, at holde godt øje med nedbørsmængderne og være klar til at rykke ud, når vandstanden stiger efter en god sommerskylle ...

Hans-Knud Thomassen med en flot havørred.

Hans-Knud Thomassen med en flot nyfanget havørred, den tidligere EU-truede lakridspibe og en velfortjent 'fra kassen'.

Claus Erbs med havørred på 74 cm. og 5,6 kg. fra d. 24. juli 2017.

En af de smukkeste havørreder nogensinde fanget i Binderup Å i Sportsfiskerforeningen SALAR's regi.

Claus Erbs med havørred på 74 cm. og 5,6 kg. fra d. 24. juli 2017.

Sponsorer

Når der ses bort fra nedgængere  opgives den tidligste fangst på året af årets første havørred til d. 24. maj og den seneste til d. 24. juni.


Tallene angiver, hvor mange der er fanget på de individuelle dato.

Juli og september måneder topper som de måneder, hvor der fanges flest havørreder.

I 2015 havde Sportsfiskerforeningen SALAR 50 års jubilæum og året står stadig som det bedste fangstår siden da målt på totalt antal af fangster. I 2017 og 2019 blev der dog fanget markant flere havørreder.

Årets første havørred
Årsoversigt over fangster fordelt på arter
Udviklingen i antal fangster målt hen over åerne