Fredningstider & Mindstemål

Fredningstider & Mindstemål

- OBS -

Bestyrelsen for Sportsfiskerforeningen SALAR har indført særfredning af bækørreder i Binderup Å fra 2017.

Årsagen til særfredningen er, at DTU Aqua har mærket bækørreder over 25 cm. Dette for at få et overblik over bestanden af standfisk.


Der er også blevet foretaget elektrofiskeri og:

"Niels Jepsen (DTU Aqua) konstaterede, at han ”ikke har set et vandløb med så mange fisk over så lang en strækning (normalen er gode strækninger efterfulgt af dårlige). Produktionen af yngel må være helt enorm, og de spreder sig utrolig meget i hele vandløbet”. Og ”potentialet er meget stort”."


Fra bestyrelsen:

"Grundet den igangværende undersøgelse af bækørredbestanden i Binderup Å, har bestyrelsen besluttet, at der fra 4. oktober 2017 er indført fredning af bækørreder i Binderup Å. Denne fredning vil vare indtil den igangværende undersøgelse er færdig. Desuden vil der i 2018 ikke blive udsat store bækørreder, da det vil påvirke undersøgelsen.".


Se 'Elektrofiskeri og særfredning' for yderlig info. og div. billeder:


-

Antal:

Der må hjemtages maks. 2 havørreder pr. døgn.


Fredningstid:

Havørred: Fra og med 16. november til og med 31. marts.

Bækørred: Fra og med 16. november til og med 31. marts.


Mindstemål:

Havørred: 40 cm.

Bækørred: 30 cm.

Regnbueørred: Intet.


Andet:

Udlegede bæk- og havørreder (nedgængere) er totalfredede.


Øvrige fiskearter følger de nationale regler for mindstemål og fredningstider. Se evt. fisketegn.dk


Alle fangster af alle fiskearter i alle størrelser skal indrapporteres med mindst længde via fangstrapporten på hjemmesiden, eller for medlemmer som ikke har adgang til en computer, via fangstmappen i hytten.


I begge tilfælde er det er storartet, at anvende anslået længde, så fangsten kan genudsættes så hurtigt og nænsomt som muligt.

Bækørreder i skjul

Bækørreder i skjul
Elektrofiskeri og særfredning


Hans-Knud Thomassen med en favnfuld flot bækørred

Hans-Knud Thomassen med en flot juni-ørred

Sponsorer