Fredningstider & Mindstemål

Fredningstider & Mindstemål

- OBS -

Bestyrelsen for Sportsfiskerforeningen SALAR har indført særfredning af bækørreder i Binderup Å i 2017 og 2018. Årsagen til særfredningen er, at DTU Aqua har mærket bækørreder over 25 cm. Dette for at få et overblik over bestanden af standfisk. I 2018 gentages befiskningen for at kontrollere overlevelsesprocenten på standfisk.


Der er også blevet foretaget elektrofiskeri og:

"Niels Jepsen (DTU Aqua) konstaterede, at han ”ikke har set et vandløb med så mange fisk over så lang en strækning (normalen er gode strækninger efterfulgt af dårlige). Produktionen af yngel må være helt enorm, og de spreder sig utrolig meget i hele vandløbet”. Og ”potentialet er meget stort”."


Fra bestyrelsen:

"Grundet den igangværende undersøgelse af bækørredbestanden i Binderup Å, har bestyrelsen besluttet, at der fra 4. oktober 2017 er indført fredning af bækørreder i Binderup Å. Denne fredning vil vare indtil den igangværende undersøgelse er færdig. Desuden vil der i 2018 ikke blive udsat store bækørreder, da det vil påvirke undersøgelsen.".


Se 'Elektrofiskeri og særfredning' for yderlig info. og div. billeder:


-

Antal:

Der må hjemtages maks. 2 havørreder pr. døgn.


Fredningstid:

Havørred: Fra og med 16. november til og med 31. marts.

Bækørred: Fra og med 16. november til og med 31. marts.


Da regnbueørreden ingen fredningstid har, må der fiskes efter den og efter havørreder, der endnu ikke er kønsmodne  ('grønlændere'), fra d. 16. januar.


Mindstemål:

Havørred: 40 cm.

Bækørred: 30 cm.

Regnbueørred: Intet.


Andet:

Udlegede bæk- og havørreder (nedgængere) er totalfredede.


Øvrige fiskearter følger de nationale regler for mindstemål og fredningstider. Se evt. fisketegn.dk


Specielt for Vidkær Å:

DTU Aqua forventer at foretage bestandsanalyse i Vidkær Å senest i 2018 og indtil bestandsanalysen foreligger og er blevet tolket af bestyrelsen, har bestyrelsen vedtaget at indføre understående regler, ud over de gængse, for fiskeri i Vidkær Å:


  • Bækørreder er totalt fredet og der må hjemtages i alt to havørreder pr. år pr. medlem.
  • Fredningstiden for havørreder er fra og med d. 1. november og til og med d. 30. april.
  • Vidkær Å indgår ikke i udvekslingen af fiskekort med andre foreninger eller som fiskevand på fælles fiskedage med øvrige fiskeforeninger ved Binderup Å.


Alle fangster af alle fiskearter i alle størrelser skal indrapporteres med mindst længde via fangstrapporten på hjemmesiden, eller for medlemmer som ikke har adgang til en computer, via fangstmappen i hytten.


I begge tilfælde er det er storartet, at anvende anslået længde, så fangsten kan genudsættes så hurtigt og nænsomt som muligt.


Overtrædelse af reglerne for fiskeri i Vidkær Å vil medføre udelukkelse fra fiskeri i Vidkær Å.

Bækørreder i skjul

Bækørreder i skjul
Elektrofiskeri og særfredning


Hans-Knud Thomassen med en favnfuld flot bækørred

Hans-Knud Thomassen med en flot juni-ørred

Sponsorer