Konditionsfaktor

Konditionsfaktor

Sammenlignelighed af fangster via en given fisks konditionsfaktor har fundet indpas over mindst det seneste 10-år. Sammenligneligheden baserer sig på Fultons formel:

                                   

Konditionsfaktor = V x 100 / L x L x L


V = fiskens vægt i gram - L = fiskens længde i cm.


Fultons formel kan dateres tilbage til begyndelsen af det 19’ende århundrede. Formlens anvendelse er alene et udtryk for en given fisks fysiske tilstand og kan derfor alene anvendes indenfor samme art. Og ydermere har senere forskning vist, at sammenligninger er alene troværdige indenfor samme artsstamme. Derfor kan formelen alene anvendes lokalt tilpasset de eksplicitte forhold som hersker for den pågældende art og dens stamme i  afgrænsede lokaliteter.


Specifikt for havørreder i Binderup Å anslår biolog Kaare Manniche Ebert, Danmarks Sportsfiskerforbund i Internetreferatet ’Konditionsfaktor – Fup eller Faktor’ overfor medredaktør på Lystfisker-liv.dk, Susanne Worm:


”På baggrund af de mange (ca. 1.200) fisks længde og vægte (fanget i Limfjorden) har jeg lavet en "Limfjords- skala" […]. Det viser sig, at en fisk med konditionsfaktor 1,0 i Limfjorden er cirka 15-17 % tungere end en ørred, der har konditionsfaktoren 1,0 i forhold til Fulton's skala. […]”


I beregningsformularen øverst til højre er korrektionsfaktoren 15% for Binderup Å indarbejdet. Men igen: Faktoren kan ikke anvendes til andet end sammenligninger af fangster fra samme lokalitet. Det antages derudover, at forudsætningerne for en endnu mere valid sammenligning nok mindst bør indeholde kønnet på den givne fisk.


På billederne i kolonnen til højre angiver ’Fisheri Notes’ mulige definitioner på fysiske konditionsfaktorer, som måske bedre kan anvendes som rettesnor for sammenligninger.


Under dét billede angiver Sportsfiskerforeningen SALAR ydermere eksempler på fangster i foreningens vand i Binderup Å. Fangster der anslår indikationer af det spænd i konditionsfaktor hos havørreder, som man som medlem kan forvente at stifte bekendtskab med.

Herunder smuk havørred fanget i juli af Claus Erbs i Binderup Å.


Havørred han:

Vægt: 5.600 g.

Længde: 74 cm.

Konditionsfaktor: 1,38 - Korrigeret: 1,17

Havørred (han). Vægt: 5,6 kg. - Længde: 74 cm. Fanget af Claus Erbs.

Herunder årets fisk anno 2013 - fanget af Hans-Knud Thomassen i Binderup Å, november - Havørred hun:

Vægt: 3.500 g. - Længde: 72 cm.

Konditionsfaktor: 0,94 - Korrigeret: 0,8

Årets havørred i Sportsfiskerforeningen SALAR anno 2013

Beregning og visuel tolkning af konditionsfaktor

Udregning af konditionsfaktor for havørreder i Binderup Å

Vægt i gram:  Længde i cm.: Konditionsfaktor:  Korrigeret: 


Visuelle tolkninger af konditionsfaktor - klik på billedet

Visuelle tolkninger af konditionsfaktor

Nedgænger (hun) fra Binderup Å, februar

Vægt: Ukendt - Længde: 83 cm. - Genudsat.

Havørred, nedgænger, 83 cm.

Havørred (hun) fra Binderup Å, august

Vægt: 1.050 gram - Længde: 44 cm.

Konditionsfaktor: 1,23 - Korrigeret: 1,05

Havørred - Konditionsfaktor: 1,05

Havørred (hun) fra Binderup Å, september

Vægt: 5.000 gram - Længde: 70 cm.

Konditionsfaktor: 1,46 - Korrigeret: 1,24

Havørred - Konditionsfaktor: 1,24

Havørred (hun) fra Binderup Å, oktober

Vægt: 2.700 g. - Længde: 63 cm.

Konditionsfaktor: 1,08 - Korrigeret: 0,92

Havørred - Konditionsfaktor: 0,91

Sponsorer