Medlemskab

Medlemskab

Sportfiskerforeningen SALAR ved Binderup Å i Nibe optager løbende nye medlemmer.


Når vi når grænsen på 60 fuldt betalende medlemmer overgåes der til venteliste (se evt. herunder).


Priser:

Indmeldelsesgebyr: 500,- kr.


Kontingent:

Årskontingent: 800,- kr. som gælder fra og med 1. marts og til og med 27. / 28. februar året efter.

Indmeldelse mellem 16/11 og 31/7: 800,- kr.

Indmeldelse mellem 1/8 og 15/11: 400,- kr.


Bliv medlem:

Brug formularen herunder eller send din ansøgning pr. e-mail til nytmedlem@salar-nibe.dk indeholdende:


 • Navn.
 • Adresse.
 • Telefonnummer.
 • E-mailadresse.
 • Fødselsdato.
 • Evt. link til hjemmeside.
 • Evt. personlig reference i foreningen.


Hvis du ikke har en e-mailadresse, så kan du sende din ansøgning pr. alm. post til foreningens formand på adressen:


Sportfiskerforeningen SALAR

v/Fmd. Carl Johan Pedersen

Tlf.: 41 59 61 55

E-mail: formand@salar-nibe.dk


I ansøgningen vil vi gerne, om du vil fortælle lidt om dig selv, dine lystfiskerinteresser, dine eventuelle medlemskaber af andre fiskeforeninger og om, hvordan du forestiller dig dit virke i foreningen vil komme til udtryk - så som:


 • Hvilke fagligheder du evt. kan bidrage med under arbejdsdage?
 • Hvilke andre kompetencer du evt. besidder, som vil kunne fremme foreningen?


Når vi har modtaget din ansøgning vil du hurtigst muligt modtage en e-mail med registrerings- og kontonummer til foreningens bankforbindelse. Efter kasseren har verificeret din indbetaling vil du modtage en e-mail med yderlige informationer og invitation til at blive bruger af foreningens interne Blog, Galleri og lukkede gruppe på Facebook.


På SALAR's foranledning er der på Facebook blevet etableret en åben gruppe for alle med interesse for Binderup Å - hvad enten du bliver medlem eller ej af Sportsfiskerforeningen SALAR, så er du meget velkommen til at slutte dig til gruppen. Du finder gruppen på:


Binderup Å på Facebook


Vi glæder os til at høre fra dig og indtil da ønsker vi dig:


Knæk & BrækLodsejere som medlemmer:

Lodsejere og nærmeste familie kan blive fuldgyldige  medlemmer af Sportsfiskerforeningen SALAR på lige fod med øvrige medlemmer. Lodsejere og nærmeste familie er dog fritaget for indmeldingsgebyr.


Venteliste:

Hvis behovet viser sig, så vil der blive etableret en officiel venteliste.


For at blive optaget på ventelisten af nye medlemmer, som ikke er lodsejere eller dennes nærmeste familie, betales et forskud på indmeldingsgebyret på 1/5 af indmeldingsgebyret. Forskuddet modregnes i indmeldingsgebyret, når der overgås til fuldbyrdet medlemskab.


Der rekrutteres fra ventelisten ud fra fire prioriteter:


 • Jf. § 5* er første prioritet medlemmers børn, der ønsker optagelse i foreningen i det år, de fylder 18 år.
 • Anden prioritet er passive medlemmer.
 • Tredje prioritet er lodsejere og deres nærmeste familie.
 • Fjerde prioritet er personer på ventelisten.


Hvis venteliste anvendes vil antallet af personer indenfor div. prioriteter være tilgængelig her.


Passivt medlem af foreningen:

Som medlem af foreningen kan man overgå til at være blive passivt medlem ved betaling af 160,- kr. (en femtedel af årskontingentet) pr. år.


Som passivt medlem har man ingen fiskeret og ej heller stemmeret på generalforsamlingen, men kan på lige fod med øvrige medlemmer deltage i foreningens aktiviteter.


Hvis et passivt medlem ønsker at blive fuldgyldigt medlem igen, skal det passive medlem ikke betale indmeldelsesgebyr.

Fra åen

Vinterstemning på vej op mod Sivsvinget

Frostklart udsyn - det var en dejlig tur ved åen og hjortevildet havde sat friske spor i sneen ...

Bænksvinget pudret i nyfalden sne

Knasende dejlig vintereftermiddag, hvor larmen af stilhed var slående nær ...

Åen opstrøms Vokslev badet i sommerlys

På alle måder å-glimt. Et stræk med flere gydebanker, masser af vandplanter og en skøn udfordring for en tørfluefisker

Broen i Vokslev set nedstrøms

Ja. Naturligvis er der blevet fanget fisk i de skygger, men faktisk er der blevet fanget flere i udgangen af broen. Når du går derned, så vær meget stille og forsigtig ...

Udsigt over Huul Mølle og den etablerede faunapassage

Huul Mølle og den smukke faunapassage

Der nørkles igennem på vores fluebindingsaftner!

Fluebindingsaften i Royalt og socialt selskab. Agendaen var fluen Em Terror, så formanden smed lige en af de dyre nakker på bordet. Er du fluefisker og -binder, så genkender du den nok, nakken ...

Indgangen til stryget ved Huul Mølle.

Indgangen til stryget ved Huul Mølle.

Et dejligt stykke sølvtøj fanget af Peter Bjerregaard.

Et dejligt stykke sølvtøj fanget af Peter Bjerregaard.

Sponsorer

Kontaktformular for Sportsfiskerforeningen SALAR ved Binderup Å: