Interaktivt kort

Interaktivt kort:


Direkte link: Interaktivt kort


Ved at klikke på P-pladserne kan du aktiverer kørevejledning


  • Klik evt. på ikonet 'Se større kort' yderst til højre for fuldskærmsvisning.
  • Klik på den lille hvide boks med den lille grå pil øverst til venstre på kortet for at få vist menuen.
  • Scroll på musen for at zoome ind på kortet og hold venstre musetast inde og træk rundt med kortet.
  • Klik på å-stykker, P-pladser m.v. for yderlige info. i såvel menuen til venstre som direkte på kortet - vær lidt tålmodig;  afhængig af din Internetforbindelse, kan det tage lidt tid inden eventuelle billeder og videoer bliver vist.
  • Træk i scroll-baren i menuen til venstre for at se alle henvisninger.
  • Fjern evt. flueben i menuen til venstre, hvis man ikke ønsker at se pågældende tema indlejret på kortet.
  • Klik på '... X mere' for at se de øvrige punkter under diverse temaer.

Sponsorer