Oversigtskort anno 1954

Oversigtskort anno 1954


  • Klik på 'Luftfoto 1954' øvest til højre på kortet, hvis det sort / hvide kort ikke er fremme.
  • Træk til højre / venstre med den lille hvide boks med de to pile midt på skærmen for at se forskellen på 1954 og det seneste kort.
  • Scroll på musen for at zoome ind og ud på kortet.
  • Hold venstre musetast inde og træk rundt med kortet.
  • Klik på 'Vis på Krak', hvis kortet ønskes set på fuld skærm.


Sponsorer