2019

Fangster anno 2019

På vejrfronten var sommeren 2019 meget forskellig fra 2018, hvor vi havde den tørreste sommer i mands minde.


DMI oplyser om vejret i 2019:


  • Vådeste år (sammen med 1999) siden 1874.
  • Fjerdevarmeste (sammen med 2006 og 2008) siden 1873.
  • Solrigt ift. klimanormalen 1961-90.
  • En del sommerdøgn.
  • Varme- og hedebølger i løbet af sommeren.
  • Mange nedbørsdøgn.
  • Lavt antal frostdøgn og meget få snedække- og isdøgn.
  • To blæsevejr kom på den danske Stormliste.
  • Ikke hvid jul i 2019.


Sæsonerne:
Vinter 2018-2019 temperaturmæssigt meget varm, lidt tørrere og solrigere ift. gennemsnittet 2006-2015. Syvendevarmeste vinter siden 1874/1875. Tangering af rekord for højeste
temperatur i en vinter siden 1874/75 (sammen med vinter 1989/90). Femtehøjeste laveste temperatur målt i en vinter siden 1874/1875. Få snedækkedøgn og isdøgn. Blæsevejr ”Alfrida” 1-2/1 på den danske Stormliste.


Forår 2019 tiendevådeste siden 1874. Vådere end gennemsnittet for 2006-15, og med gennemsnitlig temperatur og solskin. Rekordvåd marts. Rekordsolrigt og meget tørt i april. Få frostdøgn. Ingen snedækkedøgn eller sommerdøgn. Årets første skybrud den 26. april. Skybrud ved flere lejligheder i maj.


Sommer 2019 niendevarmeste (sammen med 1917, 1959 og 2014) siden 1874. Lidt tørrere end gennemsnittet for 2006-15, og med gennemsnitligt antal soltimer. Omfattende lokale, regionale og landsdækkende varme- og hedebølger. Mange sommerdøgn. Forsvindende lille antal tropedøgn. Mange skybrud og nedbørsdøgn.


Efterår 2019 vådeste siden 1874. Gennemsnitlig temperatur og lidt under gennemsnitligt antal soltimer. Få skybrud men mange nedbørsdøgn. En enkelt lokal varmebølge. Få frostdøgn og forsvindende lille antal sommerdøgn. Sæsonens første sne registreret 29. november.Den første havørred blev fanget d. 25. maj af Lars Skov Henriksen. Den største havørred på 3,6 kg. og 71 cm. blev fanget af Laurits Løth d. 20. juli på spinner. Øvrige fangster fremgår af skemaet.

Årsopgørelse over fangster.

Sponsorer