2016

Fangster anno 2016

Efter Sportsfiskerforeningen SALAR's 50-års jubilæumsår i 2015, som måske var det flotteste fangstår i foreningens histore, indplacerede 2016 sig med sine fangster lidt mere normalisert - om end også 2016 nok lå i den bedre halvdel.


Der blev registreret 98 fangster i fangstrapporten - heraf 62 havørreder med den største på 78 cm. fanget af Hans-Knud Thomassen.


Den bedste måned blev oktober med 23 fangster.


Fiskene blev langt fortrinsvist fanget på spinner med ca. 65% af fangsterne dernæst fuldt af wobler, flue og orm.


De fleste fangster blev atter gjort op- og nedstrøms hytten og Storfanger blev, som i 2015, Brian Thomsen - denne gang med flotte 16 stk. på land.


Årsopgørelsen over fangster i 2016 hos Sportsfiskerforeningen SALAR ved Binderup Å kan hentes som PDF her.

2016 var måske en anelse over middel i totale fangster, men topscorerne var på normalen med:

  • Havørred:
  • Hans-Knud Thomassen - 78 cm. - 4,2 kg.
  • Bækørred:
  • Hans-Knud Thomassen - 53 cm. - 1,51 kg.
  • Anden art (regnbueørred):
  • Bjarke Reedtz - 55 cm. - 2,3 kg.


I 2016 blev der ikke registreret fangster af Sportsfiskerforeningen SALAR i Binderup Å af ål, gedder, aborre el.a. arter.


Resultatet for året 2016 findes herunder:

Hans-Knud Thomassen med Sportsfiskerforeningen SALARS's største havørred anno 2016

Hans-Knud Thomassen med årets fangst 2016 i SALAR.

Flot Havørred på 78 cm. og 4,2 kg.

Sponsorer

Bækørreden og havørreden bidrager på bedste vis til at bringe Binderup Å tilbage på naturkortet som referencevandløb for bedste vandkvalitet.

I 2016 var oktober bedste fangstmåned.

Spinneren tog sig af den svære del af 2016 med langt hovedparten af fangsterne.


Fluerne slog slet ikke til dette år og ej heller ormene.

Å-stykkerne op- og nedstrøms for hytten var også i 2016 populære.

Som i 2015 var det i 2016 atter omkring en tredjedel af foreningens medlemmer, der indrapporterede fangster.

I 2016 blev det indført, at fangster kunne rigistreres for hjemtagning / genudsættelse i fangstrapporten.

Fangster pr. art
Fangstmåneder
Fangstmetoder
Fangster pr. lokalitet
Oversigt over Storfangerne i Sportsfiskerforeningen SALAR anno 2016.
Udbytte